en en

Otvorenie prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso – 100. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Otvorenie prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso – 100. výročie
Bankovky a mince, Otvorenie prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso – 100. výročie

Vysoké Tatry – veľhory s unikátnymi prírodnými hodnotami, podtatranské osady, ktoré vynikali zvláštnym pôvabom, ako aj zvesti o výborných liečebných výsledkoch – priťahovali v 19. storočí stále viac kúpeľných hostí a turistov. Na ich dopravu už nepostačovali povozníci a fiakre. Dňa 28. júla 1896 bola uvedená do prevádzky ozubnicová železnica spájajúca Štrbu so Štrbským Plesom. Zo začiatku bola prevádzkovaná len v letných mesiacoch, neskôr aj v zimných. Úzkorozchodná trať s rozchodom 1 000 mm mala dĺžku 4,8 km a stúpanie 127 promile. Táto dráha bola v roku 1932 zrušená pre nerentabilnosť. Myšlienka jej obnovy vznikla začiatkom päťdesiatych rokov, pričom k samotnej výstavbe sa pristúpilo pred konaním Majstrovstiev sveta v lyžovaní v roku 1970. Trasa novej ozubnicovej železnice využila z dvoch tretín trasu starej zubačky.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na mincovom poli je postupne zhora nadol umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nominálna hodnota, názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby. Pred nominálnou hodnotou je zobrazený kvet plesnivca alpínskeho.

  Rubová strana:
  V popredí scenérie vysokohorskej tatranskej prírody je vyobrazená historická ozubnicová železnica. Pod ňou je v riadkoch text „ZUBAČKA ŠTRBA“ a „ŠTRBSKÉ PLESO“ a lepopočty „1896 1996“.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Vojtech Pohanka
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:opakujúci sa text: „VYSOKÉ TATRY“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:23 600 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
  Demonetizované:5 850 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  200 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)