en en

Ochrana prírody a krajiny - Pieninský národný park

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Pieninský národný park (PIENAP), rozprestierajúci sa na severovýchod od Vysokých Tatier, je známy bohatými historickými a umeleckými pamiatkami, svojráznym folklórom, architektúrou, prírodnými zvláštnosťami a prekrásnou prírodnou scenériou. Unikátna flóra, fauna a reliéf Pienin v oblasti Prielomu Dunajca zaujímala botanikov, zoológov a geológov už v 18. storočí. Vyvrcholením ich snáh bolo vytvorenie poľského Parku narodowego Pieniny a Slovenskej prírodnej rezervácie v Pieninách roku 1932. Vzniklo tak prvé bilaterálne chránené územie v Európe. Slovenské územie tejto rezervácie bolo vyhlásené za národný park roku 1967. Jedinečnou turistickou atrakciou je plavba plťou cez Prielom Dunajca, ktorý je jednou z troch štátnych prírodných rezervácií na území parku.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je vyobrazený motýľ vidlochvost feniklový, štátny znak, názov štátu Slovenská republika a letopočet razby 1997.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube je na fragmente krídel motýľa vyobrazený motív Pieninského národného parku – Prielom Dunajca, názov Pieninský národný park a nominálna hodnota mince.

Autor:akademický sochár Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 925/1000, Cu 75/1000
Hmotnosť:33,63 g
Priemer:40 mm
Hrana:nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ oddelený motýľom
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:16 200 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 700 ks
Demonetizované:2 700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)