en en

Začiatok tretieho tisícročia

Pamätná strieborná, zlatá a platinová trimetalová minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk

Bankovky a mince, Začiatok tretieho tisícročia
Bankovky a mince, Začiatok tretieho tisícročia

Rok 2001 predstavuje výnimočný časový medzník v dejinách ľudstva. Je prvým rokom dvadsiateho prvého storočia a prvým rokom tretieho tisícročia. Nástup nového tisícročia sa často spája s predstavami o budúcnosti ľudstva a s víziou pokroku vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Je tiež príležitosťou na hľadanie odpovede na otázku zmyslu existencie ľudského spoločenstva i človeka ako jednotlivca.

To, či ľudstvo nové poznatky a možnosti využije na skvalitnenie svojho života a v záujme všeobecného prospechu, ovplyvní jeho morálna vyspelosť, schopnosť uvedomiť si svoju zodpovednosť za život súčasných i budúcich generácií, ako aj za ochranu iných foriem života na Zemi.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je hlavným motívom zobrazenie vesmíru s využitím kontrastu troch kovov rôznych farieb – striebra, zlata a platiny. V centre je na zlatej platničke stvárnené Slnko, do ktorého je pomocou liniek vpísané oko ako božský symbol i symbol pohľadu do budúcnosti. V dúhovke oka sú na rozhraní kovov umiestnené astrologické symboly planét. Súčasť kompozície tvorí aj Zem a niektoré ďalšie planéty slnečnej sústavy, naznačujúce naše miesto vo vesmíre. Po stranách mince je uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA vo vrchole trojuholníka rozdelený štátnym znakom, pod ktorým je letopočet 2001. Pri spodnom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty 5000 Sk.

  Rubová strana:
  Na rube sa nachádza kompozícia troch rúk, inšpirovaná motívom stvorenia Adama zo známej fresky Michelangela v Sixtínskej kaplnke. Zobrazenie troch k sebe smerujúcich rúk je vyjadrením potreby spolupráce a spolupatričnosti ľudstva, ktorú zdôrazňujú písmená alfa a omega umiestnené medzi nimi. Po stranách mince sú nápisy NOVÉ TISÍCROČIE a latinský nápis TERTIO MILLENNIO (tretie tisícročie).

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Patrik Kovačovský
  Materiál:averz – trimetal: Ag, Au, Pt 999
  reverz – Ag 999
  Hmotnosť:37,63 g
  Ag – 31,10 g (1 oz)
  Au – 6,22 g (1/5 oz)
  Pt – 0,31 g (1/100 oz)
  Tvar:trojuholník so zaoblenými stranami
  Priemer:50 mm (opísaná kružnica)
  (Au – 24 mm, Pt – 5 mm)
  Hrana:hladká
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:8 000 ks vo vyhotovení proof