en en

Razba prvých toliarových mincí v Kremnici - 500. výročie

Pamätná zlatá minca v hodnote 5000 Sk

Objavy bohatých ložísk striebra v strednej Európe a nové technológie používané v baníctve a hutníctve koncom 15. storočia zvýšili produkciu striebra a viedli k snahám zaviesť do obehu väčšie strieborné mince, ktoré vytvorili základy pre vznik toliarovej meny. Prvý predchodca toliara – strieborný guldiner (40 mm, 31,7 g) vznikol v roku 1486 v Tirolsku ako ekvivalent zlatého guldenu. V roku 1499 sa razba guldinerov začala aj v Kremnici.

Kremnické guldinery patria k najkrajším minciam svojej doby a majú mimoriadne postavenie v dejinách mincovníctva, rovnako ako ich zlaté odrazky, ktoré patria k prvým väčším zlatým razbám na svete. Ich známe exempláre majú váhové rozpätie 16,7 – 68,2 g, čo predstavuje ekvivalent zhruba 5 – 20 dukátov. Strieborné guldinery a ich zlaté odrazky boli razené v období rokov 1499 – 1506 a pravdepodobne boli určené skôr na reprezentačné účely a ako dary, než pre peňažný obeh. Reprezentujú bohaté tradície baníctva a mincovníctva na území Slovenska a jeho vtedajšie významné ekonomické postavenie vo svete.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je zobrazená lícna strana prvého typu kremnických guldinerov s uhorským štátnym znakom, zloženým zo znakov jednotlivých krajín Uhorskej koruny, pod ňou názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ rozdelený pri spodnom okraji štátnym znakom, nad ktorým je označenie nominálnej hodnoty.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je zobrazená rubová strana prvého typu kremnického guldineru, na ktorej je stvárnený uhorský kráľ a svätec sv. Ladislav ako rytier na koni, pod ním v dvoch riadkoch text 500. VÝROČIE a po jeho stranách je letopočet 1499 označujúci začiatok razby toliarových mincí v Kremnici a letopočet 1999 označujúci päťsté výročie ich razby. V opise je text „500. VÝROČIE RAZBY PRVÝCH TOLIAROVÝCH MINCÍ – KREMNICA“.

Autor:Ján Černaj
Materiál:Au 900 Ag 75 Cu 25
Hmotnosť:9,5 g
Priemer:26 mm
Hrana:vrúbkovaná
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:5 500 ks vo vyhotovení proof