en en

Razba prvých toliarových mincí v Kremnici – 500. výročie

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5000 Sk

Bankovky a mince, Razba prvých toliarových mincí v Kremnici – 500. výročie
Bankovky a mince, Razba prvých toliarových mincí v Kremnici – 500. výročie

Objavy bohatých ložísk striebra v strednej Európe a nové technológie používané v baníctve a hutníctve koncom 15. storočia zvýšili produkciu striebra a viedli k snahám zaviesť do obehu väčšie strieborné mince, ktoré vytvorili základy pre vznik toliarovej meny. Prvý predchodca toliara – strieborný guldiner (40 mm, 31,7 g) vznikol v roku 1486 v Tirolsku ako ekvivalent zlatého guldenu. V roku 1499 sa razba guldinerov začala aj v Kremnici.

Kremnické guldinery patria k najkrajším minciam svojej doby a majú mimoriadne postavenie v dejinách mincovníctva, rovnako ako ich zlaté odrazky, ktoré patria k prvým väčším zlatým razbám na svete. Ich známe exempláre majú váhové rozpätie 16,7 – 68,2 g, čo predstavuje ekvivalent zhruba 5 – 20 dukátov. Strieborné guldinery a ich zlaté odrazky boli razené v období rokov 1499 – 1506 a pravdepodobne boli určené skôr na reprezentačné účely a ako dary, než pre peňažný obeh. Reprezentujú bohaté tradície baníctva a mincovníctva na území Slovenska a jeho vtedajšie významné ekonomické postavenie vo svete.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená lícna strana prvého typu kremnických guldinerov s uhorským štátnym znakom, zloženým zo znakov jednotlivých krajín Uhorskej koruny, pod ňou názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ rozdelený pri spodnom okraji štátnym znakom, nad ktorým je označenie nominálnej hodnoty.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazená rubová strana prvého typu kremnického guldineru, na ktorej je stvárnený uhorský kráľ a svätec sv. Ladislav ako rytier na koni, pod ním v dvoch riadkoch text 500. VÝROČIE a po jeho stranách je letopočet 1499 označujúci začiatok razby toliarových mincí v Kremnici a letopočet 1999 označujúci päťsté výročie ich razby. V opise je text „500. VÝROČIE RAZBY PRVÝCH TOLIAROVÝCH MINCÍ – KREMNICA“.

 • Údaje o minci
  Autor:Ján Černaj
  Materiál:Au 900, Ag 75, Cu 25
  Hmotnosť:9,5 g
  Priemer:26 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:5 500 ks vo vyhotovení proof