en en

Svetové dedičstvo UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk

Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Banská Štiavnica, najstaršie banské mesto na Slovensku, mala dominantné postavenie v Európe už začiatkom 13. storočia. Na listine vydanej už v roku 1275 sa zachovala najstaršia známa mestská pečať v stredovekom Uhorsku. Od 13. do 19. storočia bola jedným z najvýznamnejších stredísk ťažby zlata a striebra a súčasne najvýznamnejším centrom banskej vedy, techniky a školstva. V meste a jeho okolí bol v 18. storočí dobudovaný najdômyselnejší banský vodohospodársky systém na svete s progresívnou banskou, úpravníckou a vodočerpacou technikou. Svetový význam dosiahla zásluhou Banskej akadémie (1762 – 1919), ktorú tu zriadila panovníčka Mária Terézia ako prvú svojho druhu na svete. Pre jedinečné architektonické pamiatky ju roku 1950 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia boli v decembri 1993 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na mincovom poli je zobrazený atmosférický parný stroj, postavený banským technikom Jozefom Karolom Hellom na odvodňovanie baní.Vpravo je štátny znak Slovenskej republiky a nominálna hodnota, pri spodnom okraji mince je uvedený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby.

  Rubová strana:
  Na minci sú zobrazené architektonické dominanty mesta. Uprostred je barokový morový stĺp sv. Trojice, vpravo za ním veža Starého zámku a budova radnice, v popredí neskorogotický kostol sv. Kataríny, vľavo klopačka. Pri spodnom okraji je erb mesta.

 • Údaje o minci
  Autor:Ing. Milan Virčík
  Materiál:Au 900, Cu 100
  Hmotnosť:9,5 g
  Priemer:26 mm
  Hrana:jemne vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:8 000 ks vo vyhotovení proof