en en

Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

Osada Vlkolínec sa nachádza na severe Slovenska v Liptovskej kotline a je mestskou časťou Ružomberka. Tvorí pozoruhodne zachovaný sídelný celok s drevenou zrubovou architektúrou, typickou pre horské a podhorské oblasti. Od roku 1977 je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, pričom nie je múzeom ľudovej architektúry v prírode, ale stále živou osadou. V roku 1993 bola spolu s Banskou Štiavnicou a Spišským hradom zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Vo Vlkolínci sa nachádza 45 autentických usadlostí s množstvom archaických konštrukčných prvkov. Medzi zástavbou obytných domov sa vyníma zrubová zvonica z roku 1770 a krytá studňa. Osada je citlivo zasadená do prírodného prostredia na okraji horského masívu Veľkej Fatry s dominantným vrchom Sidorovo.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je zobrazená typická vlkolínska stavba – zrubová rumpálová studňa pokrytá šindľom s dreveným plotom po stranách, štátny znak, názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nominálna hodnota mince 5000 Sk.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je v hornej časti zobrazené drevené okno s ornamentálnym nápisom SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO VLKOLÍNEC. V spodnej časti je drevený plot s hlinenými krčahmi a kolesom, štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu mince Márie Poldaufovej, značka Mincovne Kremnica a letopočet 2002.

Autor:Mária Poldaufová
Materiál:Au 900 Ag 75 Cu 25
Hmotnosť:9,5 g
Priemer:26 mm
Hrana:vrúbkovaná
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Rytec:Filip Kuzmín
Náklad:7 200 ks v proof vyhotovení