en en

Alexander Dubček – 80. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Alexander Dubček – 80. výročie narodenia
Bankovky a mince, Alexander Dubček – 80. výročie narodenia

Alexander Dubček (27. 11. 1921 – 7. 11. 1992) patrí k najznámejším a najvýznamnejším slovenským politikom. Stal sa symbolom boja proti totalite, za slobodu, demokraciu a sociálnu solidaritu. Bol vedúcou osobnosťou českej a slovenskej jari 1968, ktorá bola charakteristická výraznou demokratizáciou politického, ekonomického a spoločenského života. Tento pozitívny vývoj zmarila okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. Alexander Dubček bol v apríli 1969 odvolaný z najvyššej politickej funkcie a neskôr násilne vyradený aj z verejného života. Takmer dve desaťročia žil pod stálym dozorom štátnej bezpečnosti. Nevzdal sa však, písal protestné listy štátnym a parlamentným orgánom a bol v stálom kontakte so zahraničnými inštitúciami a bojovníkmi za ľudské práva. V novembri 1989 patril k významným osobnostiam demokratickej revolúcie, ktorá v Československu zvrhla totalitný komunistický režim. Stal sa predsedom Federálneho zhromaždenia ČSFR a po roku 1992 jeho poslancom. Zomrel 7. novembra 1992 na následky tragickej autonehody.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v pravej hornej časti umiestnený štátny znak, pod ktorým je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a označenie nominálnej hodnoty mince 200 Sk. V ľavej časti je zobrazený mladý dub, ktorý možno vnímať ako symbol osobnosti Alexandra Dubčeka, vľavo pod jeho korunou je letopočet razby 2001 a pod ním štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany mince akademického sochára Antona Gábrika a značka mincovne Kremnica.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Alexandra Dubčeka z profilu. Meno a priezvisko ALEXANDER DUBČEK je uvedené v dvoch riadkoch a zasahuje do pravej spodnej časti portrétu. Pri spodnom okraji mince vľavo sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1921 – 1992. Iniciálky autora výtvarného návrhu rubovej strany mince akademického sochára Ladislava Kozáka sú umiestnené po pravej strane portrétu.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Anton Gábrik (averz), akad. soch. Ladislav Kozák (reverz)
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „ĽUDSKOSŤ SLOBODA DEMOKRACIA“
  jednotlivé slová sú oddelené značkou v tvare srdca
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Jozef Brtko
  Náklad:15 800 ks
  z toho v proof vyhotovení: 3 000 ks
  Demonetizované:300 v bežnom vyhotovení (rok 2006)