en en

Začiatok tretieho tisícročia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk

Bankovky a mince, Začiatok tretieho tisícročia
Bankovky a mince, Začiatok tretieho tisícročia

V posledný deň roku 2000 sme sa rozlúčili veľkolepými oslavami a ohňostrojmi s druhým tisícročím a vstúpili do nového, tretieho tisícročia. Tento výnimočný časový medzník v dejinách ľudstva je aj vhodnou príležitosťou na zamyslenie sa.

Rozvoj civilizácie a poznania vo všetkých sférach ľudskej činnosti, rýchly pokrok v oblasti vedy a techniky prinášajú mnohé pozitívne výsledky. Rastie životná úroveň obyvateľstva a predlžuje sa ľudský život. Naďalej sa však vynárajú aj mnohé problémy, súvisiace s hrozbou zneužitia ľudského poznania, s potrebou ochrany životného prostredia a pomoci najchudobnejším krajinám sveta. Do nového tisícročia vstupujeme s nádejou, že bude obdobím humánnejším, tolerantnejším a ďalší vývoj povedie k väčšej ochote riešiť konflikty mierovou cestou a k zvýšeniu zodpovednosti za všetko, čo zanecháme ďalším generáciám.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je hlavným motívom zobrazenie vesmíru. V centre je stvárnené Slnko, do ktorého je pomocou liniek vpísané oko ako božský symbol i symbol pohľadu do budúcnosti. V dúhovke oka sú umiestnené astrologické symboly planét. Súčasť kompozície tvorí Zem a niektoré ďalšie planéty slnečnej sústavy, naznačujúce naše miesto vo vesmíre. Po stranách mince je uvedený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ vo vrchole trojuholníka rozdelený štátnym znakom, pod ktorým je uvedený letopočet 2001. Pri spodnej časti mince je označenie nominálnej hodnoty 500 Sk.

  Rubová strana:
  Na rube mince sa nachádza kompozícia troch rúk, inšpirovaná motívom stvorenia Adama zo známej fresky Michelangela v Sixtínskej kaplnke. Zobrazenie troch k sebe smerujúcich rúk je vyjadrením potreby spolupráce a spolupatričnosti ľudstva, ktorú zdôrazňujú písmená alfa a omega umiestnené medzi nimi. Po stranách mince sú nápisy NOVÉ TISÍCROČIE a latinský nápis TERTIO MILLENNIO (tretie tisícročie).

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Patrik Kovačovský
  Materiál:Ag 999
  Hmotnosť:31,10 g (1 oz)
  Tvar:trojuholník so zaoblenými stranami
  Priemer:45 mm (opísaná kružnica)
  Hrana:hladká
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:17 000 ks
  z toho v proof vyhotovení: 4 000 ks
  Demonetizované:400 v bežnom vyhotovení (rok 2006)