en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 1 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky

1. cena a realizácia akad. soch. Miloš Vavro

Averz
Reverz

2. cena akad. soch. Vojtech Pohanka

Averz
Reverz

3. cena PhDr. Kliment Mitura

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2001 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 1 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Do súťaže predložili 15 autori celkom 22 diel, ktoré Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí hodnotila 23. apríla 2002.

Komisia odporučila udeliť zníženú I. cenu výtvarnému návrhu akademického sochára Miloša Vavru, ktorý po realizácii menších úprav reverzu odporučila na realizáciu. Návrh zaujal predovšetkým riešením averzu, na ktorom kompozícia objímajúcich rúk, doplnená štylizovanou ratolesťou, vytvára ochranné gesto nad štátnym znakom Slovenskej republiky. Komisia ocenila jemnú plastickú modeláciu rúk ako aj zaujímavú modeláciu písma. Na reverze autor zvolil ako centrálny motív siluetu mapy Slovenskej republiky, pričom zo spodného vrcholu s lipovým lístkom sa v pozadí vejárovite šíria lúče. Návrh je doplnený do stuhy modelovaným nápisom.

Druhú cenu získal návrh akademického sochára Vojtecha Pohanku, na ktorom komisia vyzdvihla lyrizujúce vyznenie, invenčnosť a čistotu použitej symboliky – dievčenskej tváre na averze a kvetu na reverze, vysokú kvalitu a kultúru reliéfneho spracovania. Tretia cena bola udelená PhDr. Klimentovi Miturovi, ktorého návrh sa vyznačuje racionálnosťou kompozície oboch strán a použitím motívov charakterizujúcich Slovenskú republiku a jej snahu o smerovanie do európskych i svetových integračných štruktúr.