en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 100. výročiu úmrtia Andreja Kmeťa

I. cena a realizácia – Štefan Novotný

Averz
Reverz

III. cena – Miroslav Ronai

Averz
Reverz
Reverz

III. cena – Mgr. art. Peter Valach

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2006 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 100. výročiu úmrtia Andreja Kmeťa – kňaza, národovca a vedca, ktorý je považovaný za zakladateľa slovenského múzejníctva. Do súťaže bolo predložených šestnásť diel od pätnásich autorov. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí v marci 2007.

Na realizáciu bol schválený návrh Štefana Novotného, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila výber viacerých rôznorodých artefaktov na averze, ktoré veľmi dobre vystihujú osobnosť Andreja Kmeťa ako zberateľa a zakladateľa slovenského múzejníctva. Sú zobrazené v kompozícii štylizovanej mohyly v tvare písmena „M“ symbolizujúceho múzeum a Muzeálnu slovenskú spoločnosť. Komisia tiež vyzdvihla charakterový a výborne zvládnutý portrét na reverze, vhodne doplnený o ďalšie predmety Kmeťovho zberateľského a bádateľského záujmu. Návrh presvedčil zaujímavou kompozíciou a kvalitným sochárskym spracovaním.

Tretiu cenu získali dva návrhy. Autorom prvého z nich je Miroslav Ronai. Na jeho návrhu, s alternatívnym riešením reverznej strany, komisia pozitívne hodnotila najmä kvalitu sochárskej realizácie portrétu na reverzoch, doplneného v oboch prípadoch autentickým podpisom. Na averze je prezentovaná budova Slovenského národného múzea v Martine, ktorej výstavbu Andrej Kmeť inicioval.

Ďalšia tretia cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Valachovi. Autor komisiu oslovil predovšetkým kvalitným stvárnením portrétu vo vyváženej kompozícii s autentickým podpisom a ružou. Ruža je zobrazená aj na averze. Tu je hlavným motívom a symbolizuje botaniku – oblasť činnosti Andreja Kmeťa, v ktorej dosiahol najväčšie úspechy.