en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

I. cena a realizácia – Ján Černaj

Averz
Reverz

II. cena – PhDr. Kliment Mitura

Averz
Reverz

III. cena – akad. soch. Michal Gavula

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2003 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia. Súťaže sa zúčastnili 11 autori, ktorí do nej predložili 13 diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí v máji 2003.

Komisia skonštatovala, že vzhľadom na atraktívnosť témy je 13 súťažných návrhov prekvapivo nízky počet. Pozitívne hodnotila vhodný výber motívov, ktoré si jednotliví autori zvolili na vyjadrenie ojedinelých kultúrnych hodnôt Bardejova. Napriek tomu ju žiadny z návrhov neoslovil do takej miery, aby mu odporučila udeliť prvú cenu.

Ako najvhodnejší na realizáciu vyhodnotila komisia výtvarný návrh kremnického autora Jána Černaja, ktorý v súťaži získal druhú cenu. Pri svojom rozhodovaní vzala do úvahy najmä výstižné vyjadrenie zadanej témy. Na averze autor zobrazil charakteristické architektonické dominanty bardejovského námestia – mestskú radnicu a kostol sv. Egídia. Na reverznú stranu umiestnil reliéfny prepis dobového plánu mesta, ktorý prezentuje jeho bohatú architektúru, chránenú mohutným stredovekým opevnením.

Tretia cena bola udelená PhDr. Klimentovi Miturovi. Na jeho návrhu komisia ocenila čistotu a vyváženosť kompozičného riešenia oboch strán. Na averze autor zobrazil kostol sv. Egídia a motívy z jeho výzdoby, na reverz si zvolil motívy ďalších architektonických dominánt a zaujímavostí mesta.

Ďalšia tretia cena bola udelená akad. soch. Michalovi Gavulovi. Jeho návrh oslovuje zaujímavým kompozičným riešením a súladom medzi averznou a reverznou stranou. Na oboch stranách je stvárnené námestie s radovou zástavbou typických meštiackych domov. Zobrazenie domov na averze autor doplnil mestskou radnicou a plastikou sv. Egídia, na reverze kostolom sv. Egídia, radnicou a erbom mesta.