en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Imricha Karvaša

1. cena a realizácia – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

2. cena – Branislav Ronai

Averz
Reverz

3. cena – akad. soch. Vojtech Pohanka

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2002 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 100. výročiu narodenia Imricha Karvaša. Súťaže sa zúčastnili 11 autori a predložili do nej 11 diel, ktoré Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí hodnotila na zasadnutí 9. júla 2002.

Komisia odporučila na udelenie prvej ceny a na realizáciu výtvarný návrh autora Miroslava Ronaia. Vysoko hodnotila predovšetkým kvalitu reliéfneho podania a výstižný portrét na reverze, z ktorého vyžaruje osobnosť Imricha Karvaša. Na averze je zobrazené priečelie budovy Národnej banky Slovenska, významného pôsobiska Imricha Karvaša – guvernéra vtedajšej Slovenskej národnej banky.

Druhú cenu získal návrh Branislava Ronaia, na ktorom komisia vyzdvihla kvalitné spracovanie reliéfu a kompozičný súlad averzu a reverzu. Hlavnými motívmi sú, rovnako ako pri víťaznom návrhu, budova Národnej banky Slovenska na averze a portrét Imricha Karvaša na reverze. Tretia cena bola udelená akademickému sochárovi Vojtechovi Pohankovi. Na jeho návrhu komisia ocenila predovšetkým zaujímavú modeláciu portrétu, ktorý je riešený v dvoch plánoch.