en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala

I. cena a realizácia – Karol Ličko

Averz
Reverz

II. cena – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

III. cena – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2005 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala, vynálezcu, fyzika, matematika, univerzitného profesora, priekopníka modernej optiky a fotografie, významného predstaviteľa vedy a techniky 19. storočia. Súťaže sa zúčastnilo jedenásť autorov a predložili do nej pätnásť diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí v januári 2006.

Na realizáciu bol schválený návrh Karola Ličku, ktorý v súťaži získal zníženú prvú cenu. Na návrhu komisia ocenila kompozičný súlad medzi averzom a reverzom a najmä vhodne zvolené motívy, veľmi dobre charakterizujúce osobnosť a dielo Jozefa Maximiliána Petzvala. Na averze autor zobrazil Voigtländerov dagerotypický prístroj s objektívom vyrobeným podľa Petzvalových výpočtov. V pozadí je prierez objektívom so šošovkami. Na averze je stvárnený Petzvalov portrét, prierez časťou objektívu a rovnica Petzvalovho výpočtu portrétového objektívu.

Druhá cena bola udelená Miroslavovi Ronaiovi za návrh, ktorý komisiu upútal výtvarnými kvalitami portrétu na reverze a výstižnosťou použitých motívov na averze, na ktorom je zobrazená Petzvalova drevená skladacia fotokamera doplnená tromi objektívmi.

Miroslav Ronai získal v súťaži aj tretiu cenu. Na návrhu komisia ocenila najmä kvalitu reverznej strany, na ktorej je portrét doplnený zobrazením typických architektonických dominánt miest, v ktorých Petzval žil a pôsobil.