en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 300. výročiu narodenia Jána Andreja Segnera

I. cena a realizácia – Mária Poldaufová

Averz
Reverz

II. cena – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

III. cena – Mgr. art. Patrik Kovačovský

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2003 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 300. výročiu narodenia lekára, fyzika, matematika, pedagóga a vynálezcu Jána Andreja Segnera. Súťaže sa zúčastnili 9 autori a predložili do nej 10 diel, ktoré Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí hodnotila na zasadnutí v decembri 2003.

Na realizáciu bol schválený súťažný návrh kremnickej výtvarníčky Márie Poldaufovej, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Návrh zaujal čistotou sochárskeho spracovania ako aj vyváženosťou kompozičného a obsahového riešenia oboch strán. Na averze je zobrazené tzv. Segnerovo koleso – významný objav, ktorý otvoril cestu ku konštrukcii vodných turbín. Na reverznej strane komisia ocenila kvalitne stvárnený portrét, vhodne doplnený nákresmi vývoja konštrukcie Segnerovho kolesa.

Druhá cena bola udelená autorovi Miroslavovi Ronaiovi. Na averznej strane svojho návrhu zobrazil tzv. Segnerovo koleso, na reverze stvárnil fiktívny portrét J.A.Segnera, ktorý doplnil zobrazením brány z erbu jeho rodiska – mesta Bratislavy.

Tretiu cenu získal Mgr. art. Patrik Kovačovský. Na averznú stranu si rovnako ako predchádzajúci autori zvolil motív Segnerovho kolesa. Portrét J.A.Segnera na reverznej strane dotvoril prvkami poukazujúcimi na jeho činnosť ako fyzika a astronóma.