en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Jozefa Škultétyho

1. cena a realizácia – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

2. cena – Branislav Ronai

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2002 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 150. výročiu narodenia Jozefa Škultétyho. Súťaže sa zúčastnili 13 autori a predložili do nej 19 diel, ktoré Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí hodnotila na zasadnutí v septembri 2002.

Komisia odporučila na udelenie prvej ceny a na realizáciu výtvarný návrh Miroslava Ronaia. Ocenila najmä zaujímavý a kvalitne spracovaný charakterový portrét Jozefa Škultétyho na reverze, ktorý autor na averznej strane vhodne doplnil zobrazením druhej budovy Matice slovenskej v Martine, dlhoročného pôsobiska Jozefa Škultétyho.

Druhú cenu získal návrh Branislava Ronaia, ktorý si ako hlavný motív averzu zvolil symbol Matice slovenskej, prechodne používaný v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. Na reverze vytvoril výstižný realistický portrét Jozefa Škultétyho s faksimile jeho podpisu. Tretia cena nebola v súťaži udelená.