en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Karola Kuzmányho

II. cena a realizácia – Mária Poldaufová

Averz
Reverz

II. cena – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

III. cena – Mária Poldaufová

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2005 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 200. výročiu narodenia spisovateľa, pedagóga, cirkevného hodnostára a prvého podpredsedu Matice slovenskej Karola Kuzmányho, ktorý patril k ústredným osobnostiam národného, literárneho i cirkevného života na Slovensku v 19. storočí. Súťaže sa zúčastnili ôsmi autori a predložili do nej desať diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí v júli 2005.

Na realizáciu bol schválený súťažný návrh kremnickej výtvarníčky Márie Poldaufovej, ktorý v súťaži získal zvýšenú druhú cenu. Na návrhu komisia ocenila najmä kvalitu portrétu a vysokú mieru kompozičného a výtvarne štylizačného súladu medzi averzom a reverzom. Na averze je v štvorcovej ploche zobrazená štylizovaná otvorená kniha s lipovým listom uprostred, na reverze je v štvorcovej ploche stvárnený portrét Karola Kuzmányho.

Druhá cena bola udelená autorovi Miroslavovi Ronaiovi. Na averznej strane svojho návrhu zobrazil portrét mladej ženy, ktorý je alegóriou mladého slovenského národa i Matice slovenskej, na reverze stvárnil portrét Karola Kuzmányho.

Mária Poldaufová získala aj zvýšenú tretiu cenu. Na jej druhom súťažnom návrhu komisia ocenila predovšetkým kvalitu portrétu, ktorý vykazuje vysokú mieru štylizácie.