en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince v nominálnej hodnote 5000 Sk k 350. výročiu korunovácie Leopolda I. v Bratislave

II. cena a realizácia averzu – Karol Ličko

Averz

Reverz

II. cena a realizácia reverzu – akad. soch. MichalGavula

Averz
Reverz

III. cena – akad. soch. Ľudmila Cvengrošová

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2004 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5000 Sk k 350. výročiu korunovácie Leopolda I. v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo len sedem autorov, ktorí do nej predložili desať diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí v septembri 2004. Po diskusii dospela k názoru, že na realizáciu je najvhodnejšia kombinácia dvoch návrhov, averzu autora Karola Ličku a reverzu akad. soch. Michala Gavulu.

Oba návrhy boli ocenené druhou cenou. Na víťaznom averze komisia pozitívne hodnotila spojenie dobového zobrazenia architektonických dominánt Bratislavy – Bratislavského hradu a korunovačného Dómu sv. Martina s jazdeckým zobrazením tradičného účastníka slávnostnej korunovácie – herolda s uhorským znakom. Na reverze je stvárnený motív korunovácie panovníka. Na víťaznom reverze zaujal precízne vypracovaný portrét Leopolda I., ktorý komisia autorovi odporučila doplniť uhorskou korunou. Na averz si autor zvolil motív z korunovácie panovníka, ktorý začlenil do zobrazenia architektúry Bratislavy s centrálne umiestneným Dómom sv. Martina.

Tretia cena bola udelená akad. soch. Ľudmile Cvengrošovej. Komisia na návrhu ocenila vyváženú kompozíciu a dobré vystihnutie danej témy. Na averze sú okolo štátneho znaku zobrazené korunovačné insígnie – uhorská koruna, kráľovské žezlo, korunovačný meč a krajinské jablko, ktoré sú doplnené Bratislavským hradom. Na reverze je ústredným motívom korunovácia mladého kráľa.