en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince v nominálnej hodnote 5000 Sk pripomínajúcej veľkomoravského panovníka Mojmíra II.

I. cena a realizácia – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

II. cena – Mgr. art. Peter Valach

Averz
Reverz

III. cena – akad. soch. Vojtech Pohanka

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2005 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5000 Sk venovanej poslednému veľkomoravskému panovníkovi Mojmírovi II. Súťaže sa zúčastnilo jedenásť autorov a predložili do nej štrnásť diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí neodporučila žiadne z nich na realizáciu. Na výtvarný návrh mince bola v novembri 2005 vyhlásená opakovaná verejná anonymná súťaž, do ktorej predložili desiati autori pätnásť súťažných prác.

Na realizáciu bol schválený návrh kremnického výtvarníka a úspešného autora viacerých slovenských pamätných mincí Miroslava Ronaia, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Na návrhu komisia ocenila najmä harmóniu kompozičných väzieb medzi averzom a reverzom. Na averze sa vytvára rovnováha osovo symetrického riešenia, v ktorom autor zobrazil Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, unikátnu kresťanskú pamiatku z obdobia Veľkej Moravy a náušnice z rovnakého obdobia. Reverz zaujal typologickou štylizáciou fiktívneho portrétu Mojmíra II., citlivým skĺbením dobových atribútov a umiestnením písma v mincovom poli.

Druhá cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Valachovi. Komisia pozitívne hodnotila výtvarno-štylizačnú stránku návrhu, menovite vyváženosť stvárnenia averzu a reverzu v centrálnej kompozícii motívov. Na averze je zobrazený Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a náušnice z Veľkej Moravy, reverz s jazdcom na koni upútal dynamickosťou riešenia.

Treťou cenou bol ocenený akad. soch. Vojtech Pohanka. Jeho návrh komisiu oslovil celkovou kultivovanosťou reliéfneho podania ako aj výberom a štylizáciou použitých dobových atribútov na averze návrhu, na ktorom je Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch doplnený dobovým gombíkom a náušnicou. Reverz predstavuje citlivé reliéfne riešenie fiktívneho portrétu panovníka s odstredivou kompozíciou a dominantným vyznením kruhopisu písma.