en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 500 Sk – Ochrana prírody a krajiny – Národný park Muránska planina

I. cena a realizácia – Karol Ličko

Averz
Reverz

II. cena – Karol Ličko

Averz
Reverz

III. cena – PhDr. Kliment Mitura

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v októbri 2004 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 500 Sk s tematikou ochrana prírody a krajiny – Národný park Muránska planina. Súťaž vyhodnotila Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí vo februári 2005.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh Karola Lička, ktorý v súťaži získal zníženú prvú cenu. Návrh vyhodnotila ako najvýstižnejší a najlepšie vyjadrujúci zadanú tému. Komisia ocenila kompozičný súlad medzi averzom a reverzom a vyzdvihla reprezentatívne zastúpenie najcharakteristickejších atribútov národného parku. Na averze sú zobrazené kvety lykovca muránskeho, ktorý je najtypickejšou rastlinou Muránskej planiny a nerastie nikde inde na svete. Nad nimi sú zrúcaniny kedysi slávneho Muránskeho hradu. Na reverze je zobrazená časť panorámy národného parku s párom koní (norik muránskeho typu) v popredí. Na základe požiadavky komisie uskutočnil autor úpravu stvárnenia koní a podľa jej odporučenia zobrazil kone nie z čelného, ale z bočného pohľadu.

Autorovi Karolovi Ličkovi bola v súťaži udelená aj druhá cena. Návrh komisiu oslovil predovšetkým vydarenou reliéfnou štylizáciou zobrazenia vybraných motívov národného parku – tetrova so stromom v pozadí na averze a kvetov lykovca muránskeho a krajinného motívu na reverze.

Tretiu cenu získal PhDr. Kliment Mitura. Na averze návrhu zobrazil kvety lykovca muránskeho a architektonický prvok – bránu Muránskeho hradu. Na reverze zaujímavo pracoval s krajinným motívom, ktorý štylizoval do nadzemnej časti s kvetmi a krajinou a podzemnej, jaskynnej časti s kvapľovou výzdobou.