en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 500 Sk – Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry

I. cena a realizácia – Karol Ličko

Averz
Reverz

III. cena – Mária Poldaufová

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2006 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 500 Sk s tematikou ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry. Súťaže sa zúčastnilo štrnásť autorov, ktorí do nej predložili devätnásť diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila v apríli 2007.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh Karola Lička, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Vyzdvihla najmä vyváženú kompozíciu averzu i reverzu návrhu a dobré vystihnutie zadanej témy, ktoré ocenili aj prítomní odborní poradcovia. Na averze je zobrazený pohľad na Ďumbier, najvyšší vrch Nízkych Tatier, s kvetmi soldanelky karpatskej v popredí. Reverz charakterizuje národný park jeho najtypickejším živočíchom – medveďom hnedým. K dynamickému vyzneniu návrhu prispievajú rastlinné motívy kosodreviny a mierne vysunutie postavy medveďa zo stredovej osi.

Druhá cena nebola v súťaží udelená. Tretiu cenu získala Mária Poldaufová. Komisia pozitívne hodnotila najmä vysokú sochársku úroveň návrhu s kvalitne a výstižne zobrazenými najtypickejšími živočíchmi národného parku na averze. Na reverze je stvárnený hrebeň Nízkych Tatier, doplnený kvetom horca.