en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 500 Sk – Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras

I. cena a realizácia – Mária Poldaufová

Averz
Reverz

III. cena – PhDr. Kliment Mitura

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2004 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 500 Sk s tematikou „Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras“. Napriek tomu, že do súťaže bolo predložených 17 výtvarných návrhov, bola neúspešná a ukončená bez výberu niektorého z predložených modelov na realizáciu.

Na výtvarný návrh mince bola vypísaná opakovaná verejná anonymná súťaž, ktorej sa zúčastnilo desať autorov s dvanástimi prácami. Súťaž vyhodnotila Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí na zasadnutí v júli 2004.

Komisia odporučila na udelenie prvej ceny a na realizáciu výtvarný návrh kremnickej výtvarníčky Márie Poldaufovej. Návrh vyhodnotila ako najvýstižnejší a najlepšie vyjadrujúci zadanú tému. Autorka na averze zobrazila dve strnádky, na reverze kvapľovú výzdobu jaskyne spolu s kvetom kandíka psieho, ktoré sú typickými motívmi Národného parku Slovenský kras. Významným kompozičným prvkom je zaujímavo riešené a vhodne zvolené písmo.

Znížená tretia cena bola udelená PhDr. Klimentovi Miturovi. Na jeho návrhu komisia ocenila najmä jednotné kompozičné riešenie a súlad medzi averznou a reverznou stranou, pričom osobitne vyzdvihla kvalitné zobrazenie kandíka psieho na averznej strane.