en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 1000 Sk – Rozlúčka so slovenskou korunou

III. cena a realizácia – Karol Ličko

Averz
Reverz

I. cena – Štefan Novotný

Averz
Reverz
Reverz

III. cena – akad. soch. Vojtech Pohanka

Averz
Reverz

III. cena – Pavel Károly a Mgr. art. Roman Lugár

Averz
Reverz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2007 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 1000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou. Do súťaže predložili pätnásti autori celkom devätnásť výtvarných diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila vo februári 2008.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh Štefana Novotného, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Vyzdvihla kompozičné zdôraznenie jednotného averzu súčasných slovenských mincí, ktorý autor umiestnil do optického centra mincového poľa a okolo neho sústredil fragmenty reverzov všetkých obehových mincí. Na alternatívne spracovaných reverzoch ocenila väzbu na bankovky aj mince, realizovanú zobrazením charakteristického výseku z bankovky a zobrazením jednokorunovej mince. Aj keď odborná komisia odporučila na realizáciu tento návrh, guvernér NBS využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej súťaže, ktoré mu umožňuje rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie, a na základe splnomocnenia od Bankovej rady NBS schválil svojím rozhodnutím na realizáciu návrh, ktorý pri hodnotení súťaže dostal druhý najvyšší počet hlasov a získal zníženú tretiu cenu.

Druhá cena nebola v súťaži udelená. Znížené tretie ceny získali tri návrhy, pričom prvý z nich, ktorého autorom je Karol Ličko, bol guvernérom NBS schválený na realizáciu mince. Dominantou averzu tohto návrhu je fragment novej budovy Národnej banky Slovenska, ktorý v dynamickom podhľade člení mincové pole vertikálne na dve časti. Voľne použitý motív hviezd symbolizuje členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Na reverze autor pracuje s motívmi jednotlivých slovenských mincí. Ich zobrazenia sa bez ohraničenia vzájomne prestupujú v grafickom naznačení znaku eura – ¬, ktorý vyjadruje očakávané zavedenie novej eurovej meny.

Autorom ďalšieho oceneného návrhu je akad. soch. Vojtech Pohanka, ktorý na averze tiež zobrazil budovu Národnej banky Slovenska a na reverz umiestnil v sústrednom prstenci piatich kruhov motívy reverzov slovenských mincí. Averz a reverz kompozične zjednocuje použitý kruhopis písma.

Zníženú tretiu cenu získali aj Pavel Károly a Mgr. art. Roman Lugár za návrh vytvorený v spoluautorstve. V symetricky rozdelenom poli averzu je v zrkadlovej kompozícii vľavo zobrazená budova Národnej banky Slovenska a vpravo budova Mincovne Kremnica. Na alternatívne predložených reverzoch sú stvárnené jednotlivé slovenské mince zasadené do plastického kazetovania, ktoré je doplnené zobrazením ich jednotného averzu a na jednom z riešení aj mapou Slovenska.