en en

Výsledky užšej súťaže na výtvarný návrh pamätnej bimetalovej mince v nominálnej hodnote 10 000 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Víťazný návrh – realizácia

Štefan Novotný

Averz

Ján Černaj

Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2003 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej bimetalovej mince nominálnej hodnoty 10 000 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Súťaž bola vyhodnotená v septembri 2003 a bola ukončená bez výberu niektorého z predložených modelov na realizáciu.

Na výtvarný návrh mince bola vypísaná užšia súťaž, pričom na účasť boli vyzvaní desiati výtvarníci, ktorí v tom čase boli autormi aspoň dvoch slovenských pamätných mincí: Štefan Novotný, Miroslav Ronai, akad. soch. Vojtech Pohanka, akad. soch. Imrich Svitana, Mgr. art. Patrik Kovačovský, Ing. Milan Virčík, Pavel Károly, Mária Poldaufová, akad. soch. Michal Gavula a Ján Černaj. Svoje návrhy do súťaže zaslali všetci vyzvaní autori okrem Ing. Milana Virčíka.

Súťaž vyhodnotila Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí na zasadnutí 11. novembra 2003. Komisia odporučila na realizáciu kombináciu výtvarných návrhov dvoch kremnických medailérov. Výtvarný návrh averzu autora Štefana Novotného zaujal dynamickým zobrazením motívu. V jeho centre je štátny znak Slovenskej republiky obklopený symbolom EÚ – dvanástimi do kruhu usporiadanými hviezdičkami, ku ktorým je na rozhraní dvoch kovov v ďalšom kruhu vkomponovaných desať hviezdičiek symbolizujúcich pristupujúce krajiny. Na výtvarnom návrhu reverzu autora Jána Černaja je vhodne zvolený motív mapy zjednocujúcej sa Európy s dátumom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie – 1.5.2004, ktorú, rovnako ako štátny znak na averze, obklopuje symbol EÚ – dvanásť v kruhu usporiadaných hviezdičiek.