en en

Vstup SR do EÚ (PSM 200 Sk)

Výsledky opakovanej verejnej anonymnej súťaže  na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
 
 
II. cena a realizácia – Mgr. art. Patrik Kovačovský
Averz Reverz
 
III. cena – akad. soch. Vojtech Pohanka
Averz Reverz
 
Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2003 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Súťaž bola vyhodnotená v septembri 2003 a bola ukončená bez výberu niektorého z predložených modelov na realizáciu. Na výtvarný návrh mince bola vypísaná opakovaná verejná anonymná súťaž, ktorej sa zúčastnilo osem autorov s ôsmimi prácami. Súťaž vyhodnotila Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí na zasadnutí v decembri 2003. Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh Mgr. art. Patrika Kovačovského, ktorý vyhodnotila ako najvýstižnejší a najvyváženejší. Návrh získal v súťaži druhú cenu. Na averze i reverze autor použil na zobrazenie témy všeobecne zrozumiteľný symbol brány. Na averznej strane vložil do brány symbol EÚ – dvanásť do kruhu usporiadaných hviezdičiek, na reverznej strane siluetu mapy Slovenskej republiky. Zvolené motívy harmonicky doplnil vhodne vybraným a rozmiestneným písmom. Tretiu cenu získal návrh akad. soch. Vojtecha Pohanku, ktorý do centra averznej strany umiestnil štátny znak Slovenskej republiky obklopený dvanástimi hviezdičkami. Zobrazenie mladej ženy na reverze symbolizuje mladú Slovenskú republiku, vstupujúcu do EÚ. Prvá cena nebola v súťaži udelená.