en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 200. výročiu úmrtia Wolfganga Kempelena

I. cena a realizácia – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

II. cena – Mgr. art. Peter Ilčík

Averz
Reverz

III. cena – Mária Poldaufová

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2003 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 200. výročiu úmrtia vynálezcu, konštruktéra a technika Wolfganga Kempelena. Súťaže sa zúčastnili 15 autori a predložili do nej 17 diel, ktoré Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí hodnotila na zasadnutí v apríli 2003.

Komisia skonštatovala, že takmer všetky súťažné návrhy sú spracované na dobrej profesionálnej úrovni, žiadny z nich však nepovažovala po výtvarnej stránke za taký presvedčivý, aby ho odporučila na udelenie prvej ceny.

Ako najvhodnejší na realizáciu vyhodnotila komisia výtvarný návrh kremnického autora Miroslava Ronaia, ktorý v súťaži získal druhú cenu. Pri svojom rozhodovaní vzala do úvahy najmä vyváženosť kompozičného i obsahového riešenia lícnej a rubovej strany. Pozitívne hodnotila vhodne vybrané motívy na averze, kde autor stvárnil Kempelenov najznámejší vynález – šachový stroj, ktorý doplnil ilustráciou z jeho vedeckej práce o mechanizme ľudskej reči. Na reverznej strane komisia ocenila spojenie portrétu s panorámou Bratislavy – mesta, kde sa Wolfgang Kempelen narodil, a s ktorým sa úzko spája jeho život a pôsobenie.

Ďalšia druhá cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Ilčíkovi. Jeho návrh komisia vyhodnotila ako najinvenčnejší. Oslovil ju najmä zaujímavo spracovaným a výborne stvárnením portrétom na reverze a vhodne zvolenou kompozíciou s prvkami šachovnice na oboch stranách. Na averze je do naznačenej šachovnice umiestnený štátny znak, Bratislavský hrad a motívy z Kempelenovho diela. Komisia však skonštatovala, že nedosahuje výtvarnú kvalitu reverzu a v prípade realizácie by ho bolo potrebné prepracovať.

Tretia cena bola udelená Márii Poldaufovej. Autorka na averze zvolila jednoduchý motív symbolizujúci šachovnicu. Na reverze je dominantné zobrazenie fragmentov šachového stroja, ktoré dopĺňa portrét Wolfganga Kempelena, situovaný pri pravom okraji mincového poľa.