en en

Vývoj čistej hodnoty majetku v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch doplnkových dôchodkových spoločností

Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.

Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska a depozitárovi.

Minimálna čistá hodnota majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde je 800 000 eur a táto hodnota nesmie počas činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnúť pod túto sumu.  Minimálnu čistú hodnotu majetku je doplnková dôchodková spoločnosť povinná dosiahnuť do 12 mesiacov odo dňa začatia vytvárania príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

Za dni, za ktoré sa čistá hodnota majetku nevypočítava, je čistá hodnota majetku rovná hodnote z posledného predchádzajúceho pracovného dňa.

Graf – Vývoj čistej hodnoty majetku