en en

Čistá hodnota majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pre jednotlivé dni v mesiacoch príslušného roka