en en

Prehľad čistej hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pre jednotlivé dni v mesiacoch príslušného roka