en en

Vývoj čistej hodnoty majetku v jednotlivých fondoch dôchodkových správcovských spoločností

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde tvorí rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.

Podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu predstavuje aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky .

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a najmenej raz za týždeň zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

Za dni, za ktoré sa čistá hodnota majetku nevypočítava, je čistá hodnota majetku rovná hodnote z posledného predchádzajúceho dňa.

Graf – vývoj čistej hodnoty majetku