en en

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky a čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

Informácia
Z technických príčin sa hodnota dôchodkovej jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodkových správcovských spoločností nemusí zobrazovať správne.
Na odstránení chyby pracujeme.
Vzhľadom na technické možnosti nemôže Národná banka Slovenska ručiť za úplnosť, obsahovú neporušiteľnosť zverejnených informácií. V prípade ich využitia preto odporúča preskúmať správnosť informácií, najmä pokiaľ budú tieto informácie slúžiť na obchodné účely.