en en

2005

Vývoj hypotekárnych úverov za bankový sektor SR v roku 2005 – december
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.1.2005 28.2.2005 31.3.2005 30.4.2005 31.5.2005 30.6.2005
celková výška schválených hypotekárnych úverov 51 173 985 50 642 940 52 091 940 53 716 575 55 536 571 57 603 802
počet uzavretých zmlúv 62 215 61 287 62 698 64 414 65 961 67 883
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 44 811 192 45 849 185 46 026 693 47 402 402 48 771 621 50 510 268
počet uzavretých zmlúv 56 542 57 672 57 950 58 826 60 255 61 932
celková výška nesplatených istín z hypotekárnych úverov 41 727 548 42 506 077 42 642 388 43 774 049 44 989 895 46 492 474
celková menovitá hodnota vydaných HZL 31 142 310 31 142 310 33 262 310 33 262 310 34 662 310 34 662 310
počet emisií HZL 45 45 49 49 50 50
celková menovitá hodnota predaných HZL 30 191 590 30 785 500 33 062 310 33 062 310 34 462 310 34 462 310
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z hypotekárnych úverov (v %) 72,35 72,43 77,53 75,53 76,60 74,12
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.7.2005 31.8.2005 30.9.2005 31.10.2005 30.11.2005 31.12.2005
celková výška schválených hypotekárnych úverov 58 975 666 60 613 663 62 128 217 63 808 335 65 440 649 66 970 610
počet uzavretých zmlúv 68 965 70 577 71 970 73 466 74 931 75 905
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 51 866 530 53 453 786 54 946 966 56 487 753 57 716 062 59 266 116
počet uzavretých zmlúv 63 100 64 740 66 345 67 782 69 181 70 639
celková výška nesplatených istín z hypotekárnych úverov 47 689 048 49 092 826 50 412 377 51 756 738 52 771 886 54 170 100
celková menovitá hodnota vydaných HZL 37 192 310 37 442 310 37 442 310 37 442 310 44 742 310 45 582 310
počet emisií HZL 52 52 52 52 58 61
celková menovitá hodnota predaných HZL 36 992 310 36 799 170 36 890 760 36 897 820 42 542 890 42 603 090
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z hypotekárnych úverov (v %) 77,57 74,96 73,18 71,29 80,62 78,65
HZL – hypotekárne záložné listy
Graf Graf
Podiel jednotlivých bánk na celkovej výške poskytnutých hypotekárnych úverov v decembri 2005
Graf
Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnychúverov v mesiaci:
január 1/2005 február 2/2005 marec 3/2005 apríl 4/2005
máj 5/2005 jún 6/2005 júl 7/2005 august 8/2005
september 9/2005 október 10/2005 november 11/2005