en en

Informácie o úveroch na bývanie

Informácie o objemoch a podieloch bánk na úveroch na bývanie a úveroch stavebného sporenia

Kresba modrých striech domov

Najnovšie údaje: apríl 2024

2024PDFXLS
2023PDFXLS
2022PDFXLS
2021PDFXLS
2020PDFXLS
2019PDFXLS
2018PDFXLS
2017PDFXLS

Poznámka: Časový údaj v nadpise (mesiac a rok) uvádza posledný mesiac daného roka, po ktorý je zverejnený časový rad údajov daného roka. Kvôli legislatívnej zmene hypotekárneho bankovníctva a následným zmenám vo výkazníctve od 1. januára 2018 nie sú časové rady o podkategóriách úverov na bývanie k dispozícii (okrem úverov stavebného sporenia).

  • Staršie údaje

    Poznámka: Tabuľka obsahuje informácie o hypotekárnych úveroch za roky 2004-2008 (podľa mesiacov daného roka) zverejnené v HTML formáte a informácie o hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie za roky 2009-2016 (podľa mesiacov daného roka) zverejnené v PDF formáte.