en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/451 z 25. novembra 2022, ktorým sa spresňujú faktory, ktoré majú zohľadňovať príslušný orgán a kolégium dohľadu pri posudzovaní plánu ozdravenia centrálnych protistrán
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 3. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu