en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 29. apríla 2019 č. 3/2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 9. 5. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.