en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2004 č. 7/2004 k overeniu bezpečnosti informačného systému banky a pobočky zahraničnej banky
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 7. 10. 2004
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska