en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 21. júna 2005 č. 3/2005 k systému a postupom vnútornej kontroly banky a pobočky zahraničnej banky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 14. 7. 2005
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska