en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 6/2021 zo 17. mája 2021 ku kumulácií kľúčových funkcií v poisťovníctve
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 31. 5. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť od 1. júla 2021