en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. marca 2023 č. 2/2023 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti a finančného agenta a finančného poradcu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 13. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Toto metodické usmernenie nahrádza v rozsahu uplatňovania voči finančnej inštitúcii Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 13. mája 2019 č. 6/2019 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.