en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2022 č. 9/2022 k princípu proporcionality pri vytváraní vnútorných predpisov regulujúcich činnosť finančných agentov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 15. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje od dátumu jeho zverejnenia.