en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska č. 3/2021 z 22. marca 2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 1. 4. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Toto metodické usmernenie sa ruší metodickým usmernením útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2024 č. 1/2024 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov.

Týmto metodickým usmernením sa zároveň  ruší metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. augusta 2019 č. 9/2019 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov.