en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 3/2017 ku komunikácii medzi Národnou bankou Slovenska, štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit bánk
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska.