en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2008 č. 5/2008 o zásadách postupu pri delegovaní investičných služieb na poskytovateľa so sídlom v nečlenskom štáte (§ 71g ods. 6 zákona o cenných papieroch)
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 10. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska