en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 4. 12. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť platí odo dňa schválenia výkonným riaditeľom Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska