en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015 k povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhov poistenia oceňovacie tabuľky a k možnostiam jednostrannej zmeny ich obsahu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 4. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Doplňujúce informácie:

Metodické usmernenie obsahuje výklad povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhov poistenia oceňovacie tabuľky a&nbspvýklad pojednávajúci o&nbspmožnostiach jednostrannej zmeny obsahu oceňovacích tabuliek.&nbsp

Upozornenie Národná banka Slovenska ponecháva primeraný čas na implementáciu vydaných stanovísk, odporúčaní a metodických usmernení. Z tohto dôvodu kontroluje v rámci výkonu dohľadu ich napĺňanie spravidla až po 3 mesiacoch od ich zverejnenia.