en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 3/2015 k označovaniu a propagácii poistných produktov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 4. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Doplňujúce informácie:

Metodické usmernenie obsahuje výklad ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich dohliadaným subjektom, ktorí vykonávajú poisťovaciu činnosť, povinnosti súvisiace s&nbspoznačovaním a&nbsppropagáciou poistných produktov a&nbspslužieb a popis štandardov pre označovanie poistných produktov.

Upozornenie: Národná banka Slovenska ponecháva primeraný čas na implementáciu vydaných stanovísk, odporúčaní a metodických usmernení. Z tohto dôvodu kontroluje v rámci výkonu dohľadu ich napĺňanie spravidla až po 3 mesiacoch od ich zverejnenia.