en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 3. mája 2010 č. 3/2010 k tvorbe zásad odmeňovania v bankách podľa požiadaviek Výboru európskych orgánov dohľadu nad bankami
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 19. 5. 2010
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska