en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2013 č. 4/2013 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu Európskej únie a pobočky poisťovne z iného ako členského štátu Európskej únie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 10. 10. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Doplňujúce informácie:

Zrušené metodickým usmernením 5/2019