en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. marca 2012 č. 3/2012 k dokumentu kľúčových informácií pre investorov (KIID)
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 3. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska