en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2020 z 5. októbra 2020 k nadobúdaniu dlhových cenných papierov na úrovni špekulatívneho investičného pásma a dlhových cenných papierov bez investičného ratingu do majetku doplnkových dôchodkových fondov spravovaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 10. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto odporúčanie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
Doplňujúce informácie: