en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 1/2017, ktorým sa preberajú prípravné usmernenia o požiadavkách na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúcich sa dohľadu nad produktmi a ich správy
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku NBS